Επεξεργασία κειμένου

Η επεξεργασία γενικά είναι ο χειρισμός των δεδομένων μέσα σε ένα σύστημα Η/Υ. Αποτελεί το ζωτικό βήμα ανάμεσα στην λήψη των δεδομένων (είσοδος) και στην παραγωγή των αποτελεσμάτων (έξοδος). Όταν το σύνολο των στοιχείων ενός αρχείου είναι λέξεις και κείμενο, τότε το αρχείο, που αποτελεί την βασική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων, υφίσταται επεξεργασία κειμένου. Ενώ αν αποτελείται από εντολές, αριθμούς κτλ. λέμε ότι έχουμε απλή επεξεργασία αρχείων.