Η Επιτομή των Καισάρων, λατιν.: Epitome de Caesaribus είναι ένα λατινικό ιστορικό έργο, που γράφτηκε στα τέλη του 4ου αι.

Είναι μία σύντομη αναφορά της βασιλείας των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων ("Καισάρων") από τον Αύγουστο έως τον Θεοδόσιο Α΄. Αποδιδόταν στον Αυρήλιο Βίκτωρα, αλλά γράφτηκε από έναν ανώνυμο συγγραφέα, που ήταν πολύ πιθανόν ειδωλολάτρης. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τη λεγόμενη Ιστορία των Αυγούστων του Ένμανν και τα (τώρα χαμένα) Χρονικά τού Βιρίου Νικομάχου Φλαβιανού (φίλου του Κοΐντου Αυρηλίου Συμμάχου). Αν και πολύ σύντομο σε έκταση και όχι πάντα αξιόπιστο, περιέχει επίσης ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες. 

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Jörg A. Schlumberger: Die Epitome de Caesaribus. Untersuchungen zur heidnischen Geschichtsschreibung des 4. Jahrhunderts n. Ο Χρ. , CH Beck, Μόναχο 1974.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία