Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια

Η επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια (γνωστή και ως ΟΥΝΣΚΟΜΠ - UNSCOB) συγκροτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1947[1] με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ψήφισμα 109 (2))[2], μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης λόγω της παρέμβασης κομμουνιστικών κρατών στα βόρεια στα εξωτερικά της.

Παράπονο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Επεξεργασία

Στις 3 Δεκεμβρίου 1946, η ελληνική κυβέρνηση παραπονέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την παρέμβαση των βόρειων κομμουνιστών γειτόνων της στα εσωτερικά της ζητήματα. Το Συμβούλιο ξεκίνησε έρευνα αλλά απέτυχε να οδηγήσει σε κάποια απόφαση όσον αφορά το παράπονο της Ελλάδας και έτσι πέρασε το ζήτημα στην Γενική Συνέλευση.[2]

Με το ψήφισμα 109 (2) της 21ης Οκτωβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση συγκρότησε την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Βαλκάνια. 9 εκ των 11 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας, παρείχαν το καθένα από δύο μέλη για την επιτροπή. Η Σοβιετική Ένωση και η Πολωνία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Τα 4 εμπλεκόμενα μέρη υποχρεώθηκαν να βρουν ειρηνική λύση στις διαφορές τους.

Τοποθέτηση παρατηρητών

Επεξεργασία

Η Γενική Συνέλευση συμβούλευσε την επιτροπή να επιτηρεί την πρόοδο και να παράσχει υποστήριξη αν χρειαστεί. Η επιτροπή διόρισε ομάδες παρατηρητών αλλά υπήρξαν προβλήματα επειδή οι βόρειοι γείτονες της Ελλάδας αρνήθηκαν την είσοδο τους στο έδαφος τους. Η επιτροπή απέστειλε τους παρατηρητές της σε 7 βάσεις περιπολίας κατά μήκος της βόρειας Ελλάδας, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως λειτουργικές βάσεις για πολυήμερες περιπολίες.

Παραπομπές

Επεξεργασία