Η εποχή των ονείρων είναι μια ιερή εποχή στην θρησκεία των Αβοριγίνων της Αυστραλίας, κατά την οποία πνεύματα τοτέμ δημιούργησαν τον κόσμο.

Οι ιστορίες για την εποχή των ονείρων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή στην Αυστραλία, αλλά κοινό σημείο τους είναι ότι κάθε άνθρωπος, ζώο και φυτό υπάρχει αιώνια στην εποχή των ονείρων. Υπάρχει εκεί πριν γεννηθεί, αλλά και μετά το θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις που αποτελούν την εποχή των ονείρων, ο κόσμος δημιουργήθηκε από αρχέτυπα όντα, όπως για παράδειγμα οι ποταμοί / οι κοίτες τους δημιουργήθηκαν από τα ίχνη που άφησε φίδι που περιπλανιόταν.

Μέρος των πεποιθήσεων της εποχής των ονείρων είναι η μετάδοση των ιστοριών για αυτήν, οι ιεροί χοροί (μέσω των οποίων συνεχίζεται η εποχή των ονείρων), τα τραγούδια, και οι γραμμές των τραγουδιών.