Ερμής ΙΙΙ (ναρκαλιευτικό)

(Ανακατεύθυνση από Ερμής ΙΙΙ (Ναρκαλιευτικό))

Ερμής ΙΙΙ (Ναρκαλιευτικό) / Α-324

Ερμής ΙΙΙ (ναρκαλιευτικό)
Πληροφορίες
Ναυπηγείο‘Portugal – Comania Mniao Fabrik Ltd Lisbon’.
Ένταξη σε υπηρεσία1946
Παροπλισμός11 Σεπτεμβρίου 1973
ΧρήσηΝαρκαλιευτικό

Πρώην Βρετανικό ‘PRODUCT’, Πρώην Βρετανικό ‘PORT JACKSON’.

Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία ‘Portugal – Comania Mniao Fabrik Ltd Lisbon’. Χρησιμοποιήθηκε σαν συνοδό-αποθήκη και σαν μικρό συνεργείο ναρκαλιευτικών. Πρώην αλιευτικό. Παραχωρήθηκε το 1946 στη Μάλτα. Επεστράφη στις 11 Σεπτεμβρίου 1973.