Εταίρος της Βασιλικής ΕταιρίαςΕταίρος της Βασιλικής Εταιρίας (Fellow of the Royal Society, συντομογραφικά FRS) ονομάζεται ένας πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της Κοινοπολιτείας των Εθνών ή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ο οποίος έχει ανακηρυχθεί εταίρος της Βασιλικής Εταιρίας.

Ο τίτλος ForMemRS (Foreign Member of the Royal Society) δίνεται σε πολίτες που δεν είναι ούτε υπήκοοι, ούτε διαμένουν στην Κοινοπολιτεία των Εθνών ή στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας.