Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1958, με την πρωτοβουλία και ηγεσία του Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αειμνήστου Στυλιανού Γ. Κορρέ, σε συνεργασία με άλλους επιφανείς Κυκλαδίτες.

Έκτοτε αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό υψηλού κύρους, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη συγκροτήσεως μίας παγκυκλαδικής πνευματικής ενώσεως και σφυρηλατεί την κοινή νησιωτική συνείδηση, συσπειρώνοντας όλους τους Κυκλαδίτες.

Η Εταιρεία διατηρεί στενή επαφή και επικοινωνία με όλα σχεδόν τα κυκλαδικά σωματεία συμβάλλοντας στην επιστημονική και πολιτιστική πρόοδο των Κυκλάδων. Μέλη της είναι επιφανείς κυκλαδίτες επιστήμονες στη μεγάλη τους πλειονότητα, καταξιωμένοι στους τομείς δραστηριότητάς τους, εκλεγμένοι καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί ερευνητές καθώς και ακαδημαϊκοί.

Έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου της με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1996.

Δραστηριότητες Επεξεργασία

Η εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας[1] μέχρι σήμερα, χάριν στις προσπάθειες όλων, των κατά καιρούς, Διοικητικών της Συμβουλίων επικεντρώνεται στη διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών και άλλων επιστημονικών δράσεων στην Αθήνα και στα νησιά καθώς και τιμητικών εκδηλώσεων που αφορούν στο έργο και στη δράση καταξιωμένων πανελληνίως και διεθνώς Κυκλαδιτών. Το κύριο έργο της είναι η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, καθώς και ορισμένων μικρότερων μελετών και αυτοτελών βιβλίων.

Τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε τη διοργάνωση του Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, τα πρακτικά του οποίου εκδίδονται σε τόμους της Επετηρίδας.

Από το 2017 εγκαινίασε την έκδοση αυτοτελούς σειράς μονογραφιών υπό τον γενικό τίτλο "Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών".

Επετηρίδα Κυκλαδικών Μελετών Επεξεργασία

Η Επετηρίδα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών είναι ένα επιστημονικό περιοδικό, με συμβολές σε θέματα που αφορούν στις Κυκλάδες. Το περιοδικό συγκαταλέγεται στον κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών του Εθνικού Kέντρου Tεκμηρίωσης, με αριθμό ISSN 0440-758X[2]. Έως σήμερα έχουν εκδοθεί 21 τόμοι, από το 1961 έως και το 2015.

Η Εταιρεία έχει εκπονήσει νέο αναθεωρημένο κανονισμό δημοσιευμάτων και ενισχύει την εγκυρότητά του με την τήρηση του κανόνος της επιπλέον κρίσεως, κάθε προς δημοσίευση μελέτης από δύο τουλάχιστον ανεξαρτήτους ανώνυμους κριτές.

Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο Επεξεργασία

Σημαντική δράση της Εταιρείας αποτελεί η διοργάνωση του Διεθνούς Κυκλαδολογικού Συνεδρίου. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφάσισε τη σταθερή διοργάνωση του κάθε τρία έτη.

Κατά τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία συνεργαζόμενη με τοπικούς φορείς διοργάνωσε δύο Κυκλαδολογικά συνέδρια:

  • Το Α’ το 1991 στην Άνδρο, με τη συμμετοχή εβδομήντα δύο επιστημόνων. Τα Πρακτικά του έχουν εκδοθεί στον τόμο ΙΕ’ της Επετηρίδας και σε ξεχωριστό τόμο οι μελέτες που αφορούν στην Άνδρο του περιοδικού Ανδριακά Χρονικά.
  • Το Β’ το 1995 στη Θήρα, με τη συμμετοχή εξήντα έξι επιστημόνων και με ποικίλα θέματα. Τα Πρακτικά του δημοσιεύτηκαν στους τόμους ΙΖ’ και ΙΗ’ της Επετηρίδας.
  • Το Γ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό συνέδριο έγινε στην Ερμούπολη της Σύρου απο 25 έως και 29 Μαΐου 2016 με επιτυχία και συμμετοχή 200 συνέδρων από πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Η δημοσίευση των πρακτικών του έγινε στους τόμους ΚΒ' και ΚΓ' της Επετηρίδας.

Παραπομπές Επεξεργασία