Τα Ευβακτήρια, (Eubacteriales), αποτελούν μία από τις δέκα τάξεις των Βακτηρίων, της παρωχημένης ομοταξίας των Σχιζομυκήτων.

Τα κύτταρα αυτών παρουσιάζουν άκαμπτο τοίχωμα και παρατηρούνται ως κόκκοι ή βάκιλλοι. Μερικές φορές λαμβάνουν μορφή αλυσίδας. Κινούνται με μαστίγια που εκβάλλουν πλάγια και δεν θεωρούνται οξυάντοχα. Η τάξη αυτή περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό γενών των βακτηρίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτό πολλές φορές τα ευβακτήρια αναφέρονται ως συνώνυμα (γενικά) των Βακτηρίων ή ως "γνήσια βακτήρια".

  • Οι περιγραφές του βακτηριακού κυττάρου στα διάφορα σχετικά εκπονήματα - συγγράμματα αναφέρονται στο κύτταρο των ευβακτηρίων.

Στη τάξη των Ευβακτηρίων υπάγονται η Εσερίχια (Escherichia), ο διπλόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, ο στρεπτόκοκκος, ο βάκιλλος και ο λακτοβάκιλλος.