Στα νομικά και ειδικότερα τη νομοθεσία επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία ή ΕΕ[1] (Societas Europaea, SE) είναι εταιρική μορφή που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 8 Οκτωβρίου του 2001 με ένα κανονισμό (Council Regulation on the Statute for a European Company)[2] ο οποίος όρισε μια μορφή επιχείρησης με το Λατινικό αναγνωριστικό Societas Europaea ή SE που σημαίνει Ευρωπαϊκή Εταιρεία και ο οποίος προορίζεται για όσες επιχειρήσεις έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο (πρακτικά αρκετά παρόμοια με την Ελληνική εταιρική μορφή ΑΕ, Ανώνυμη Εταιρεία). Στον ίδιο κανονισμό υπάρχει επίσης πρόβλεψη για τη μορφή Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία. Μια SE μπορεί να ιδρυθεί σε οποιαδήποτε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εγγραφή να μεταφερθεί εύκολα σε άλλο κράτος. Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκός κατάλογος εγγραφών των Ευρωπαϊκών Εταιρειών, καθώς κάθε SE εγγράφεται στους καταλόγους του κράτους όπου έχει τα κεντρικά της γραφεία, αλλά κάθε εγγραφή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 είχαν εγγραφεί 64 Ευρωπαϊκές Εταιρίες.[3] Παράδειγμα μιας εταιρείας που έλαβε την μορφή ΣΕ είναι η χημική βιομηχανία BASF SE.

Παραπομπές

Επεξεργασία