Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (European Aviation Safety Agency, EASA) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδρύθηκε με σκοπό την διατήρηση και βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων. Στις αρμοδιότητες του ανήκουν [1]:

  • Παροχή τεχνικής συμβούλεσης στην Ε.Ε. σχετικά με νέες νομοθεσίες
  • Εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας, όπως και διεξαγωγή ελέγχων στα κράτη μέλη
  • Διεξαγωγή της πιστοποίησης αεροσκαφών και εξοπλισμού
  • Έκδοση αδειών σε οργανισμούς, που παρέχουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση αεροναυτικών προϊόντων
  • Αδειοδότηση φορέων από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.)
  • Ερευνητική και αναλυτική εργασία επάνω σε θέματα ασφάλειας

Με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, ο οργανισμός δημιουργήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002 και άρχισε να λειτουργεί πλήρως το 2008, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες των Μικτών Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών έχουν λάβει συμμετοχή στον οργανισμό.

Οι αρμοδιότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν την ανάλυση και την έρευνα παραμέτρων ασφαλείας, την εξουσιοδότηση ξένων φορέων εκμετάλλευσης και την παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σύνταξη της νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης, εφαρμόζει και παρακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη), χορηγεί πιστοποίηση τύπου για αεροσκάφη και εξαρτήματα και εγκρίνει οργανισμούς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση αεροναυτικών προϊόντων.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Jurrien., Boer,· Company., Aircraft Technical Book (2014). Aviation maintenance technician certification series. Module 10, Aviation legislation. Tabernash: Aircraft Technical Book Company. ISBN 9781941144381. 1014052117.