Ένα πρόγραμμα εφαρμογής (app ή application για συντομία) είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή, tablet ή smartphone σχεδιασμένο για να εκτελεί μία ομάδα συντονισμένων λειτουργιών, έργων ή δραστηριοτήτων προς όφελος του χρήστη. Παραδείγματα εφαρμογών περιλαμβάνουν επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα, μια λογιστική εφαρμογή, ένα web browser, ένα media player, έναν αεροναυτικό προσομοιωτή πτήσης, μια κονσόλα παιχνιδιών ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. Η λέξη λογισμικό εφαρμογής αναφέρεται σε όλες τις εφαρμογές συλλογικά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το λογισμικό του συστήματος, το οποίο ασχολείται κυρίως με τη λειτουργία του υπολογιστή.

Οι εφαρμογές μπορεί να προσφέρονται προεγκατεστημένες στον υπολογιστή, μαζί με το λογισμικό του συστήματος, ή να εκδίδονται χωριστά. Μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: proprietary (ιδιόκτητο), open-source (ανοιχτού κώδικα) ή πανεπιστημιακά εγχειρήματα.

Ταξινόμηση

Επεξεργασία

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί και εναλλακτικοί τρόποι ταξινόμησης του λογισμικού εφαρμογών.[1][2]

Με βάση τη γλώσσα κωδικοποίησης

Επεξεργασία

Από την ανάπτυξη και τη σχεδόν καθολική υιοθέτηση του Διαδικτύου, προέκυψε μια σημαντική διάκριση μεταξύ των εφαρμογών Ιστού που έχουν γραφτεί με τη χρήση HTML, JavaScript και άλλων τεχνολογιών Ιστού, οι οποίες συνήθως απαιτούν παρουσία στον Ιστό και τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης στον Ιστό, και των πιο παραδοσιακών εγγενών εφαρμογών που έχουν γραφτεί σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι διαθέσιμη για έναν συγκεκριμένο τύπο υπολογιστή.[3][4][5]

Με την ιδιοκτησία και τη χρήση

Επεξεργασία

Το λογισμικό εφαρμογών χωρίζεται γενικά σε δύο κύριες κατηγορίες: εφαρμογές κλειστού κώδικα και εφαρμογές ανοικτού κώδικα και εφαρμογές ελεύθερου ή ιδιόκτητου λογισμικού.[6][7][8] Το μη ελεύθερο λογισμικό προστατεύεται από αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα και μια άδεια χρήσης λογισμικού παρέχει περιορισμένα δικαιώματα χρήσης.

Ανά πλατφόρμα

Επεξεργασία

Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ανάλογα με την υπολογιστική πλατφόρμα, όπως μια εφαρμογή γραφείου[9] για ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα,[10] το δίκτυο παράδοσης, όπως στο υπολογιστικό νέφος και στις εφαρμογές Web 2.0, ή τη συσκευή παράδοσης, όπως οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για κινητές συσκευές.

Το ίδιο το λειτουργικό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί λογισμικό εφαρμογής όταν εκτελεί απλούς υπολογισμούς, μετρήσεις, οπτικοποίηση και επεξεργασία κειμένου που δεν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του υλικού μέσω διεπαφής γραμμής εντολών ή γραφικής διεπαφής χρήστη.[11] Αυτό δεν περιλαμβάνει το λογισμικό εφαρμογών που περιλαμβάνεται στα λειτουργικά συστήματα, όπως μια αριθμομηχανή λογισμικού ή ένας επεξεργαστής κειμένου.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «What are the ways to categorize applications?». techdelites.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 2. «What are the types of application software?». technostacks.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 3. «From History of Web Application Development». www.devsaran.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 4. «Exploring the Distinction Between Web Development and Mobile Development». dev.to. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 5. «What Is Web Development and How Does It Work?». www.webfx.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 6. «What is Application Software?». www.geeksforgeeks.org. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 7. «What is Application Software: Types and Examples». www.founderjar.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 8. «Application Software with its definition, functions, and types». www.openxcell.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 9. «The Desktop Application: Why It Still Matters in 2023». www.digital-adoption.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 10. «Desktop Application». www.pcmag.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023. 
 11. «Is Operating System An Application Software». www.livelaptopspec.com. Ανακτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2023.