Ζαμπίτης

αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Ο ζαμπίτης (zabit, "επόπτης, επιτηρητής") ήταν κατώτερος αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 17ο αιώνα και ύστερα, δινόταν σε τοποτηρητές επιφορτισμένους με την τήρηση της τάξης, και είχε αστυνομικά κυρίως καθήκοντα.