Ζωογραφία

είδος ζωγραφικής

Η ζωογραφία είναι είδος παραστατικής ζωγραφικής.

Edwin Landseer: Low life, 1829

Τον 16ο αιώνα η ζωογραφία αναπτύχθηκε και έγινε τμήμα της νεκρής ζωγρφικής. Σημαντικότερος εκπρόσωπος του είδους ήταν ο λαγός του Ντύρερ.