Ζώνη υποτροπικών νηνεμιών


Ως ζώνη υποτροπικών νηνεμιών (αγγλικά horse latitudes) κατά τη Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται η ζώνη της ατμόσφαιρας που βρίσκεται υπερκείμενη και μεταξύ των γεωγραφικών παραλλήλων 30° και 35° τόσο στο βόρειο ημισφαίριο όσο και στο νότιο.

Μία πανοραμική λήψη της Γης

Συνεπώς υφίστανται δύο τέτοιες ζώνες σε αντιδιαστολή της ζώνης τροπικών νηνεμιών που είναι μία περί τον Ισημερινό και που μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αναφοράς κατά ημισφαίριο μπορεί να ονοματιστεί στον πληθυντικό.

Η ονομασία των ζωνών αυτών προέρχεται από το γεγονός ότι οι άνεμοι που πνέουν σ΄ αυτές είναι συνηθέστερα ασθενείς όπου και επικρατούν νηνεμίες. Στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό η ζώνη υποτροπικών νηνεμιών ονομάζεται επίσης και ζώνη των πλατών του ίππου.

Οι καιρικές συνθήκες στις ζώνες αυτές χαρακτηρίζονται από ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, αίθριο ως λίγο νεφελώδη ουρανό με σπάνια βροχόπτωση.