Ζώνη (άμφιο)

άμφιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία

Η ζώνη είναι άμφιο το οποίο φέρει ο ιερέας και ο επίσκοπος στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Περιγραφή

Επεξεργασία

Η ζώνη φοριέται στη μέση του ιερωμένου για να συγκρατεί το στιχάριο και τα υπόλοιπα άμφια.

Συμβολίζει την ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο ιερωμένος για την απόκρουση εχθρών της πίστης, κατά την προτροπή του Χριστούἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι...». Αποτελεί επίσης υπόμνηση της πνευματικής αποστολής και της ευθύνης τους. Όπως η κοινή ζώνη βοηθάει στις χειρωνακτικές εργασίες, έτσι και η ζώνη του Λειτουργού συμβολίζει την πνευματική δύναμη που παρέχεται από τον Θεό και τον ενισχύει στην τέλεση των Μυστηρίων και στον αγώνα για καθαρή και αμόλυντη ζωή. Γι' αυτό και η ευχή-ψαλμός της ενδύσεως της ζώνης είναι: «Ευλογητός ο Θεός, ο περιζωννύων με δύναμιν, και έθετο άμωμον την οδόν μου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».