Η ηδονήευχαρίστηση) είναι μια ευρεία ομάδα ψυχικών καταστάσεων όπου οι άνθρωποι και άλλα ζώα την θεωρούν ως θετική, απολαυστική ή αξίζει να αναζητηθεί. Περιλαμβάνει και πιο συγκεκριμένες ψυχικές καταστάσεις όπως χαρά, ψυχαγωγία, απόλαυση, έκσταση, ευφορία. Η πρώιμη ψυχολογική έννοια της ηδονής, η αρχή της ηδονής, την περιγράφει ως μηχανισμό θετικής ανατροφοδότησης που κινητοποιεί τον οργανισμό να αναδημιουργήσει την κατάσταση που έχει βρει ως ευχάριστη, και να αποφύγει παρελθοντικές καταστάσεις που προκαλούν πόνο.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Freud, Siegmund (1950). Beyond the pleasure principle. New York: Liveright.