Ηετίων (Κορίνθιος)

πατέρας του Κυψέλου, του πρώτου τυράννου της Κορίνθου και σύζυγος της Λάβδας

Ο Ηετίων από την Πέτρα της Κορινθίας ήταν πατέρας του Κύψελου, πρώτου τυράννου της Κορίνθου. Γυναίκα του ήταν η Λάβδα και πατέρας του ο Εχεκράτης. Αναφέρεται στον Ηρόδοτο (Τερψιχόρη 92Α-92E).

Πηγές Επεξεργασία