Η ηλεκτροακουστική (electroacoustics) αποτελεί διεπιστημονικό τεχνολογικό κλάδο της ακουστικής και της ηλεκτρονικής, που ασχολείται με το αντικείμενο της εγγραφής, επεξεργασίας και της αναπαραγωγής του ήχου (μουσική, ομιλία, ηχητικά σήματα, κτλ) με ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέσα. Γενικά, οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετατροπές από ακουστική σε ηλεκτρική ενέργεια ή αντίστροφα.

Η εφαρμογή της ηλεκτροακουστικής σε πρακτικό επίπεδο διαδικασιών αποτελεί αντικείμενο της ηχοληψίας, με την οποία ασχολείται το τεχνικό επάγγελμα του ηχολήπτη. Επίσης, η ηλεκτροακουστική καλύπτει και θέματα βιομηχανικών εφαρμογών του ήχου.