Η ηλεκτρονική ψηφοφορία (αγγλικά: electronic voting, e-voting) αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την υποστήριξη της διαδικασίας μιας ψηφοφορίας. Μπορεί να χρησιμοποιεί σταθερές, ηλεκτρονικές συσκευές για ψηφοφορία ή και απομακρυσμένες, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στην ηλεκτρονική υποστήριξη ολόκληρης της εκλογικής διαδικασίας ή ενός μόνο μέρους της.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Βουλή, ενώ έχει ψηφιστεί η εφαρμογή της και στις εκλογικές διαδικασίες των πανεπιστημίων (εκλογές πανεπιστημιακών και φοιτητών) και των δημόσιων υπαλλήλων (για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων). Επίσης, στις εθνικές εκλογές τον Ιουλίου του 2019, έγινε για πρώτη φορά χρήση κινητών τηλεφώνων και tablet για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Η Εσθονία είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που έκανε χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου στις εθνικές εκλογές του 2007.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων, ενώ το κυριότερο εμπόδιο εφαρμογής του είναι η πιθανότητα εκλογικής απάτης.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία