Θέμα Κεφαλληνίας

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Κεφαλληνίας αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 900)