Θέμα Μακεδονίας

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Μακεδονίας αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ του 780 και του 800 μ.Χ. από την αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία, από το παλαιότερο θέμα της Θράκης. Πρωτεύουσά του ήταν η Αδριανούπολη και τα εδάφη του θέματος της Μακεδονίας περιλάμβαναν περιοχές της σημερινής Θράκης στην Ελλάδα και στα νότια εδάφη της Βουλγαρίας και όχι περιοχές της σημερινής Μακεδονίας. Ωστόσο, κατά ορισμένη άποψη, περιλάμβανε και περιοχές της σημερινής Ανατολικής Μακεδονίας.Σύμφωνα με άλλη άποψη, περιλάμβανε και τη σημερινή Ανατολική Μακεδονία.[1]

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 1045)

Παραπομπές

Επεξεργασία