Θέμα Παφλαγονίας

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Η Παφλαγονία ήταν θέμα (στρατιωτική διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στην ομώνυμη περιοχή (Παφλαγονία) της Μικράς Ασίας. Ιδρύθηκε πιθανότατα γύρω στο 820 και η πρώτη φορά που αναφέρεται ήταν τον Νοέμβριο του 826[1][2].

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 950)

Παραπομπές

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία