Θέμα Στρυμόνος

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
(Ανακατεύθυνση από Θέμα Στρυμώνος)

Το Θέμα του Στρυμόνος ήταν διοικητική διαίρεση του Βυζαντίου. Δημιουργήθηκε πιθανότατα κατά τον 9ο αιώνα και περιελάμβανε τα εδάφη μεταξύ του ποταμού Στρυμώνος και του ποταμού Νέστου. Πρωτεύουσά του ήταν η πόλη των Σερρών. Από τον 10ο αιώνα το θέμα του Στρυμώνος διασπάστηκε και αργότερα ξαναενώθηκε με άλλο θέμα.

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 1045)