Θειώδες οξύ

χημική ένωση

Το θειώδες οξύ είναι ένα όνομα που δίνεται στα υδατικά διαλύματα του διοξειδίου του θείου. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το θειώδες όξινο μόριο, H2SO3, υπάρχει ως διάλυμα, παρά έχει ανιχνευθεί μόνο σε αέρια κατάσταση. Αντιδρούν με τα αλκάλια και παράγουν δισουλφίδιο (ή υδρόθειο) και θειώδη άλατα.

Θειώδες οξύ (χημική δομή)

Τα διαλύματα διοξειδίου του θείου («θειώδες οξύ») και δισουλφίδιου και θειώδους άλατος χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά. Είναι επίσης ήπια λευκαντικά, και χρησιμοποιούνται σε υλικά που μπορούν να υποστούν βλάβες από τα λευκαντικά που περιέχουν χλώριο.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία