Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα του Ηλία Μόσκου (Μουσείο Μπενάκη)

Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα είναι έργο του Ηλία Μόσκου και εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη.

Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα του
ΟνομασίαΘεοτόκος Βρεφοκρατούσα του
ΜουσείοΜουσείο Μπενάκη
δεδομένα

Περιγραφή

Επεξεργασία

Εικόνόιζεται ως προτομή και κατά τον συνηθισμένο τύπο της Οδηγήτριας και κατενώπιον. Φέρει το δεξί της χέρι μπροστά στο στήθος και με το αριστερό κρατάει τον Ιησού. Αυτός φοράει πλούσιο διακοσμημένο χιτώνα και ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατάει ειλητάριο κλειστό.Στο πάνω μέρος της εικόνας δύο Άγγελοι οι οποιοι κρατούν με το ένα χέρι τους το στέμμα πάνω από το κεφαλι της Θεοτόκου, ενώ με το άλλο χέρι τους ο καθένας κρατάει, κρίνο ο εξ αριστερών και ρόδο ο εκ δεξιών. Το βάθος της εικόνας έχει χρώμα κυανό και γεμίζει ελαφρώς με νέφη. Οι διαστάσεις είναι 0,98 Χ 0,63 και τοποθετείται στο β' μισό του 17ου αι.[1]

Τεχνοτροπικά γνωρίσματα

Επεξεργασία

Οι Άγγελοι είναι ιταλικής τέχνης. Η ξενική εντύπωση φαίνεται από το κυανό βάθος με τα νέφη που αντικαθιστά το χρυσό βάθος. Αυτό της δίνει την αίσθηση της ψυχρότητας και του άψυχου.[2]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Κατάλογος Εικόνων Μουσείου Μπενάκη, Εν Αθήναις 1936, σελ.38
  2. Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Κατάλογος Εικόνων Μουσείου Μπενάκη, Εν Αθήναις 1936, σελ.38
  • Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Κατάλογος Εικόνων Μουσείου Μπενάκη, Εν Αθήναις 1936