Οι Θερισταί είναι τίτλος από χαμένο σατυρικό δράμα του Ευριπίδη. Παρουσιάστηκε το 431 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια μαζί με τις τραγωδίες Φιλοκτήτης, Δίκτυς και Μήδεια. Τερμάτισε στην τρίτη θέση, καθώς πρώτος κατετάγη ο Ευφορίων, ο γιος του Αισχύλου, και δεύτερος ο Σοφοκλής.

Το έργο αυτό είχε χαθεί ήδη από το 200 π.Χ., όπως αναφέρει ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος. Δεν έχει διασωθεί κανένας στίχος από το έργο. Κάποιοι υποστηρίζουν πως το έργο αποτελεί εναλλακτικό τίτλο για ένα άλλο σατυρικό δράμα του Ευριπίδη, τον Συλέα, από το οποίο έχουν διασωθεί αρκετοί στίχοι.