Θερμή Λέξη ή Θερμό Σημείο (Hot Spot) είναι ειδικές λέξεις, φράσεις, εικόνες, γραφικά κτλ. οι οποίες είναι συνδεδεμένες με κόμβους μέσα σε ένα Υπερκείμενο ή ένα Υπερμέσο και μας επιτρέπουν, πατώντας πάνω τους με τον δείκτη του ποντικιού να μεταβούμε σ' έναν άλλο κόμβο του εγγράφου (Ιστοσελίδα, Υπερκείμενο, Υπερμέσο) μέσα στο οποίο είμαστε.

Οι θερμές λέξεις έχουν διαφορετικό χρώμα ή μορφή -συνήθως είναι υπογραμμισμένες- και περιέχουν τις πληροφορίες ή τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες, ώστε αν κάνουμε κλικ πάνω τους με το ποντίκι, να πάμε αμέσως στον κόμβο που δείχνουν. Πάνω σε κάθε Θερμή Λέξη είναι προσαρτημένος ένας σύνδεσμος προς ένα κόμβο προορισμού όπου θα μετακινηθούμε στην περίπτωση που κάνουμε κλικ πάνω στη Θερμή Λέξη. Κάθε Θερμή Λέξη ενσωματώνεται απαραιτήτως σε έναν κόμβο. Ο κόμβος προορισμού μπορεί να είναι μια άλλη οθόνη ή ένα άλλο παράθυρο πληροφοριών και περιέχει συνήθως κάποια επεξήγηση ή κάποιον ορισμό για τη θερμή λέξη. Αυτή η διαδικασία διασύνδεσης λέγεται και υπερσύνδεση (hyperlinking).

Καθώς η τεχνολογία των υπολογιστών αναπτύχθηκε ταχύτατα, σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους και τα υπερμέσα (hypermedia), δηλ. υπερκείμενα που δεν περιέχουν μόνο θερμές λέξεις αλλά και θερμά σημεία. Ειδικότερα τα Θερμά Σημεία (Ηot Spots) είναι ειδικές λέξεις, εικονίδια, γραφικά ή πλήκτρα, που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να μεταπηδήσει σ’ άλλες σχετικές ενότητες (κόμβοι), που μπορεί να είναι διαγράμματα, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα ή βίντεο μέσα σ' ένα Υπερμέσο.