Με την ονομασία θερμική δεξαμενή ή δεξαμενή θερμότητας ή λουτρό θερμότητας ή θερμικό λουτρό (κατά την έννοια διεργασίας) φέρεται οποιαδήποτε δεξαμενή ή άλλος χώρος θερμοδυναμικού συστήματος που καλύπτεται με θερμική ενέργεια.

Η θερμοκρασία της θερμικής δεξαμενής διατηρείται σταθερή και δεν αλλάζει με προσθαφαιρέσεις θερμότητας, αποτελώντας ουσιαστικά πηγή ενέργειας. Μεγαλύτερες θερμικές δεξαμενές στη φύση αποτελούν οι ωκεανοί, οι μεγάλες λίμνες, οι ποταμοί, καθώς και τεράστιες αέριες μάζες, η συμβολή των οποίων στις διάφορες γεωφυσικές διαδικασίες, όπως ειδικότερα στη διαμόρφωση του καιρού, είναι, αντίστοιχα, τεράστιες.