Θερμοχωρητικότητα

όρος της φυσικοχημείας

Η θερμοχωρητικότητα (Heat capacity ή thermal capacity) είναι όρος της Φυσικοχημείας και ιδιαίτερα της χημικής θερμοδυναμικής, ονομάζεται το πηλίκο του ποσού θερμότητας dQ που προσφέρουμε σε ένα σώμα για να προκαλέσουμε μεταβολή της θερμοκρασίας του κατά dΤ προς τη μεταβολή dΤ, δηλαδή

C = ΔQ / δΤ

Στο Διεθνές Σύστημα (SI), η μονάδα της θερμοχωρητικότητας είναι joule / Kelvin, j/K.

  • Η ειδική θερμοχωρητικότητα ή ειδική θερμότητα ενός υλικού ονομάζεται η θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα μάζας, ενώ η γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα (molar heat capacity) αναφέρεται σε ένα mol[1] ενός καθαρού υλικού (που αποτελείται από ομοιόμορφα μόρια)[2]. Μια μονάδα που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα είναι το kilogram-calorie (KCal), που ορίζεται σαν η ενέργεια που απαιτείται για την άνοδο της θερμοκρασίας ενός kg ύδατος κατά ένα βαθμό Κελσίου, και μάλιστα από 14.5 σε 15.5 °C. Έτσι στην κλίμακα αυτή, η ειδική θερμότητα του νερού είναι ακριβώς 1 KCal/(°C·kg).

Εν γένει, η θερμοχωρητικότητα ενός υλικού δεν είναι μια σταθερά, αλλά εξαρτάται από την κλίμακα της θερμοκρασίας στην οποία συμβαίνει η θέρμανση του υλικού. Δηλαδή, για την ίδια μεταβολή θερμοκρασίας δT, σε διαφορετικές περιοχές θερμοκρασίας, απαιτούνται διαφορετικά ποσά θερμότητας ΔQ. Ωστόσο, σε πολλές πρακτικές εφαρμογές προσεγγιστικών υπολογισμών, μπορεί να θεωρηθεί σαν σταθερά.

Τέλος θερμική ροή ονομάζεται ο λόγος της θερμότητας ΔQ που προσφέρεται σε ένα σώμα ανά μονάδα χρόνου δt, Q = ΔQ/δt.

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  1. mol είναι ο διεθνής συμβολισμός της μονάδας που στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως γραμμομόριο και στην αγγλική γλώσσα ως mole.
  2. Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος ειδική γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα είναι ταυτόσημος με τον όρο γραμμομοριακή θερμοχωρητικότητα, με άλλα λόγια, η προσθήκη της λέξης ειδική αποτελεί πλεονασμό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία