Θραύσματα του Οκαζάκι

Τα θραύσματα του Οκαζάκι είναι μικρά μόρια ενός μονόκλωνου DNA τα οποία σχηματίζονται στην περόνη αναδίπλωσης (ή στο υστερούν μέλος) ενόσω γίνεται η αντιγραφή του DNA. Περιλαμβάνουν μεταξύ 1000 έως 2000 νουκλεοτίδια σε Εσερίχια κόλι και μεταξύ 100 έως 200 νουκλεοτίδια στα ευκαρυωτικά κύτταρα.

Αντιγραφή του DNA

Το αρχικό σκέλος της αντιγραφής του DNA προχωρά συνεχώς κατά μήκος του μορίου του DNA καθώς η μητρική διπλή έλικα του DNA είναι ξεδιπλωμένη, αλλά στο υστερούν σκέλος το νέο DNA φτιάχνεται σε δόσεις, οι οποίες αργότερα ενώνονται με ένα ένζυμο DNA λιγάσης. Αυτό συμβαίνει διότι τα ένζυμα που συνθέτουν το νέο DNA μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε μία κατεύθυνση κατά μήκος του μητρικού DNA. Στο αρχικό σκέλος αυτό είναι συνεχές, αλλά στο υστερούν σκέλος είναι ασυνεχές.

Αρχικά ανακαλύφθηκαν το 1966 από τους Kiwako Sakabe και Reiji Okazaki στην έρευνά τους για την Αντιγραφή του DNA στην Εσερίχια κόλι. Διερευνήθηκαν περαιτέρω από τους ίδιους και τους συνεργάτες τους, μέσω της έρευνάς τους συμπεριλαμβανομένης της μελέτης για την αντιγραφή του DNA βακτηριοφάγων στην Εσερίχια κόλι.


ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία