Το Θύρρειο (Θύρρειον ή Θύριον, ή Θούριον) είναι μια αρχαία πόλη της Ακαρνανίας. Το Θύριο όπως ονομάζεται σήμερα ανήκει στον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας.

Οι κάτοικοί του αναφέρονται από τον Ξενοφώντα που τους αξιολογεί ως τεράστια δύναμη και λέει ότι το έδαφός τους ήταν οχυρωμένο και ότι το 373 π.Χ. πολέμησαν ενάντια στον υπό τις διαταγές του Ιφικράτη στρατό των Αθηναίων[1]

Αναφέρεται επίσης από τον Πολύβιο, από τον οποίο προκύπτει ότι οι Αιτωλοί επιτέθηκαν στην πόλη περί το 220 π.Χ.[2]

Ο Λίβιος την αναφέρει στο πλαίσιο του Ρωμαιοσυριακού Πολέμου και επισημαίνει ότι, κατά το έτος 191 π.Χ. ο Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας, μετά την κατάληψη της Μεδεώνος, προσπάθησε επίσης να καταλάβει το Θύρρειο, αλλά οι κάτοικοί του αντιστάθηκαν και υπερασπίστηκαν τα εδάφη τους. Λίγο μετά ο στρατός του Αντίοχου αποσύρθηκε λόγω της άφιξης στη Λευκάδα νέων ρωμαϊκών στρατευμάτων.[3]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ξενοφών, Ελληνικά VI,2,37.
  2. Πολύβιος IV,6,2; IV,25,3.
  3. Τίτος Λίβιος XXXVI,11-12.