Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία ο Ιάρδανος ήταν βασιλιάς της Λυδίας, γνωστός κυρίως ως ο πατέρας της Ομφάλης, την οποία υπηρέτησε ως δούλος ο Ηρακλής. Ο Ιάρδανος εξάλλου αναφέρεται ότι είχε και ικανότητες μάγου: έκανε μάγια στον εχθρό του βασιλιά Καμβλίτη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να καταληφθεί από τέτοια τρομερή πείνα, ώστε καταβρόχθισε την ίδια του τη γυναίκα.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969