Η Ιαπωνική ή Ιαπωνική-Ριουκιουανή γλωσσική οικογένεια περιλαμβάνει την Ιαπωνική γλώσσα που ομιλείται στην κύρια νησιά της Ιαπωνίας, καθώς και τις Ρουκιουανές γλώσσες που ομιλούνται στα Νησιά Ριουκίου. Ο όρος Ιαπωνικές γλώσσες επινοήθηκε από τον Λέον Σεραφείμ, και η οικογένεια είναι ευρέως αποδεκτή από τους γλωσσολόγους,[1] σε αντίθεση με την αμφιλεγόμενη Αλταϊκή υπόθεση.

Κατανομή των ιαπωνικών διαλέκτων

Η κοινή προγονική γλώσσα είναι γνωστή ως Πρωτοϊαπωνική ή Πρωτοϊαπωνοριουκιουανή.[2] Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ταξινόμησης είναι ότι η πρώτη διάσπαση της οικογένειας είχε ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό όλων των διαλέκτων των Ιαπωνικών από όλες τις ποικιλίες των Ριουκιουανών. Σύμφωνα με τον Σιρό Χατόρι, αυτός ο διαχωρισμός συνέβη κατά τητης περιόδου Γιαμάτο (250-710).[3]


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Shimabukuro, Moriyo. (2007). Accentual History of Japonic and Ryukyuan languages: Reconstruction, σελ. 1.
  2. Miyake, Marc Hideo. (2008). Old Japanese: a Phonetic Reconstruction. p. 66. στα Google Books
  3. Heinrich, Patrick. "What leaves a mark should no longer stain: Progressive erasure and reversing language shift activities in the Ryukyu Islands" Σφάλμα στο πρότυπο webarchive: Ελέγξτε την τιμή |url=. Empty., First International Small Island Cultures Conference at Kagoshima University, Centre for the Pacific Islands, February 7–10, 2005; citing Shiro Hattori. (1954) Gengo nendaigaku sunawachi goi tokeigaku no hoho ni tsuite ("Concerning the Method of Glottochronology and Lexicostatistics"), Gengo kenkyu (Journal of the Linguistic Society of Japan), Vols. 26/27.