Τα ιατρικά αέρια, που χρησιμοποιούνται στις διάφορες νοσηλευτικές μονάδες, είναι τα: