Ιατρικός περιοδικός τύπος

Ο ιατρικός περιοδικός τύπος σήμερα αποτελεί όχι μόνο έναν τρόπο ενημέρωσης των επιστημόνων επαγγελμάτων υγείας, αλλά και ένα ισχυρό όπλο στα χέρια του κάθε επιστήμονα.

Σήμερα τα ιατρικά περιοδικά διακρίνονται σε κατηγορίες, με βάση την κατάταξη τους σε βάσεις δεδομένων ή όχι, και με βάση την βαθμολογία τους με τον δείκτη Ιmpact Factor. Τα περισσότερα ιατρικά περιοδικά επιδιώκουν για να επιτύχουν καλύτερη αξιολόγηση να ανεβάσουν στο έπακρο την αναγνωσιμότητα τους μέσω της παροχής δωρεάν πρόσβασης στα αρχεία τους από το διαδίκτυο. Όσο πιο μεγάλη η αναγνωσιμότητα ενός ιατρικού περιοδικού τόσο πιο μεγάλος ο Impact Factor, η χρήση των άρθρων για παραγωγή νέων άρθρων και η αύξηση του citation index, και τόσο πιο μεγάλη η δύναμη του περιοδικού.

Το μόνο πρόβλημα που παρατηρείται σήμερα σε αρκετά σύγχρονα περιοδικά είναι ότι απορρίπτουν εργασίες με σημαντικά επιστημονικά δεδομένα αλλά που προέρχονται από μικρά άσημα Νοσοκομεία μικρών χωρών και δίνουν έμφαση σε μέτριες εργασίες από μεγάλα ερευνητικά κέντρα. Ο λόγος είναι ότι η προέλευση της εργασίας ουσιαστικά κρίνει το αν θα δημοσιευθεί η εργασία ή όχι. Επίσης, συχνά αποκλείονται επιστημονικά άρθρα γραμμένα σε άλλη γλώσσα πλην των αγγλικών, καθώς δεν γίνονται κατανοητά και απορρίπτονται λόγω αδυναμίας τόσο του συγγραφέα να καταλάβει το σφάλμα του και να καταφύγει σε έξωθεν βοήθεια όσο και του περιοδικού να βοηθήσει το συγγραφέα προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης, ένας λόγος που απορρίπτονται με ευκολία εργασίες με γλωσσολογικά λάθη και με λάθη σύνταξης είναι ότι οι αξιολογητές δεν μπορούν να διαθέτουν πάρα πολύ χρόνο για τη διόρθωση εργασιών, δεδομένου ότι δεν πληρώνονται για αυτή τους την υπηρεσία.