Η ιδιωτικοποίηση ή και αποκρατικοποίηση είναι η διαδικασία ανάληψης των ευθυνών ενός νομικού προσώπου που ανήκει σε κάποια κυβέρνηση από ένα φυσικό πρόσωπο μέσω της πώλησης των μετοχών ή της υπογραφής συμβολαίων. Ο νέος ιδιοκτήτης έχει ή την πλήρη ελευθερία ή την εντολή να εφαρμόζει κυβερνητικά εντολές.

Ένας άλλος ορισμός είναι η αγορά όλων των εκκρεμών μετοχών μιας δημόσιας εισηγμένης εταιρείας από ιδιώτες επενδυτές ή η πώληση κρατικής επιχείρησης ή εταιρείας που ανήκει σε δήμους σε ιδιώτες. Στην περίπτωση μιας κερδοσκοπικής εταιρίας, οι μετοχές δεν διαπραγματεύονται πλέον σε χρηματιστήριο, καθώς η εταιρεία έγινε ιδιωτική μέσω ιδιωτικών συμμετοχών. Στην περίπτωση που η μερική ή ολική πώληση κρατικών επιχειρήσεων ή δημοτικών. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της επανιδιωτικοποίησης, δηλαδή της επιστροφής μιας κρατικοποιημένης εταιρείας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη της.