Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Πειραιώς

Ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Πειραιώς βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της Καστέλας.

Ανέγερση Επεξεργασία

Η ανέγερση του ναού Προφήτη Ηλία Πειραιώς ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1860. Ο ιδιώτης Ιωάννης Παπαδόπουλος έλαβε άδεια από τον Δήμο προκειμένου να ανεγείρει παρεκκλήσιον επ΄ονόματι Αγίας Ρωσικής στην κορυφή του λόφου της Καστέλας αρκεί ο ναός να θεωρείται δημοτικός. Στις 16 Νοεμβρίου 1880 δόθηκε προϋπολογισμός της δαπάνης του και κτστικε στα 1883. Το 1888 επισκευάστηκε η στέγη του, το 1901 έγινε προσθήκη πρόναου και το 1906 έγινε γενική επισκευή του.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Σταματίνα Μαλικούτη, Πειραιάς 1834-1912, εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2004, σελ.248

Πηγές Επεξεργασία

  • Σταματίνα Μαλικούτη, Πειραιάς 1834-1912, εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2004, σελ.248