Με τον όρο ιλλουμινισμός εννοείται ένα σύστημα πίστεων, σύμφωνα με το οποίο ο πιστός ισχυρίζεται, ότι έχει φωτιστεί ή έχει βιώσει φώτιση πνευματικής φύσης. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον διαφωτισμό, ο οποίος ευαγγελίζεται τον θρίαμβο της λογικής, του πραγματισμού και του επιστημονικού πνεύματος. Ο όρος στην ιατρική προσλαμβάνει ένα διαφορετικό νόημα και αναφέρεται σε ψυχωτικές καταστάσεις εξύψωσης, κατά τις οποίες έχει κανείς την ψευδαίσθηση επικοινωνίας με υπερφυσικές ή εξυψωμένες οντότητες.