Ιστορία της Πολωνίας στο Μεσαίωνα

Η πολωνική ιστορία στο Μεσαίωνα καλύπτει περίοδο περίπου μιας χιλιετίας, από τον 5ο έως τον 16ο αιώνα. Χρονολογείται συνήθως με την πτώση της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Τα πρώτα κύματα σλαβικής μετανάστευσης εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Άνω Βιστούλα και σε άλλες περιοχές της σημερινής Πολωνίας, από τις περιοχές στον άνω και μέσο ρου του ποταμού Δνείπερου. Αποτελέσματα ερευνών του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η αρχαιότερη γνωστή κοιτίδα των Σλάβων είναι το λεκανοπέδιο στο μέσο ρου του Δνείπερου. Οι Δυτικοί Σλάβοι έρχονται πρωταρχικώς από το πιο δυτικό σλαβικό παρακλάδι που ονμάζονται Σκλαβηνοί από το βυζαντινό ιστορικό Ιορδάνη. Οι Σλάβοι μετανάστευσαν στην Πολωνία το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, περίπου μισό αιώνα μετά την εκκένωση της περιοχής αυτής από γερμανικές φυλές.