Γενικά (στον πληθυντικό) Ισόθερμες γραμμές ονομάζονται οι δημιουργούμενες και φερόμενες στο Μετεωρολογικό χάρτη ευθείες και καμπύλες που προκύπτουν από τη γραμμική ένωση των τόπων εκείνων οι οποίοι έχουν την αυτή Θερμοκρασία ατμόσφαιρας κατά την αυτή στιγμή.

Ο τρόπος αυτός, της γραμμικής σύνδεσης των τόπων, θεωρείται ο καλλίτερος για τη γρήγορη εικόνα της κατανομής της θερμοκρασίας και της έκτασης αυτής εκ μέρους των μετεωρολόγων.

Οι ισόθερμες γραμμές στο μετεωρολογικό χάρτη παρουσιάζονται ως ευθύγραμμες, καμπύλες ή σχηματίζουν τελείως κλειστά συστήματα (κυκλικά, ελλειψοειδή ή ωοειδή), ονομαζόμενα ισοθερμικά συστήματα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία