Το επίτακτο πλοίο «Ιωνία ΙΙ» ανήκε στην εταιρεία Πανελληνίου Ατμοπλοΐας.

Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1897 και στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως οπλιταγωγό και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των πολέμων 1912-1913, ως νοσοκομειακό.