Στην ελληνική μυθολογία, το όνομα Κάνηθος μπορεί να αναφέρεται σε:

Σημειώσεις Επεξεργασία

  1. Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1.3.8
  2. Απολλώνιος ο Ρόδιος, Αργοναυτικά 1.77 με υποσημειώσεις
  3. Πλούταρχος, Θησεύς 25.4