Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) είναι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων.

Τα ΚΤΕΟ έχουν σαν στόχο τον έλεγχο για την ασφαλή λειτουργίας των οχημάτων όπως επίσης και τόν έλεγχο ώστε να είναι όσο λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον.