Κέρκωπες (έπος)

Επύλλιο αποδιδόμενο στον Όμηρο

Οι Κέρκωπες ήταν ένα μικρό διασκεδαστικό ποίημα (ένα επύλλιο), το οποίο ο ψευδο-Ηρόδοτος, ο Πρόκλος και ο Αρποκρατίων απέδιδαν στον Όμηρο.[1]

Το ποίημα τοποθετούσε τη δράση των αδελφών Κερκώπων στην περιοχή της Οιχαλίας,[2] και διηγιόταν τις πανουργίες τους και, τελικά, την σύλληψή τους από τον Ηρακλή, όταν προσπάθησαν να του κλέψουν τα όπλα του.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. M. L. West , Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, "Cercopes", σελ. 254-257, Loeb Classical Library 496. Harvard University Press, 2003.
  2. H. G. Liddel - R. Scott, Μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσας, λήμμα: "Κέρκωπες", τομ. 4, Pelekanos Books, 2015.