Κίνηση

αλλαγή στην θέση ενός αντικείμενου μέσα στο χρόνο

Ως κίνηση ορίζεται στη φυσική η μεταβολή της θέσης ή του προσανατολισμού ενός σώματος ως προς ένα δεδομένο σύστημα αναφοράς. Το σύστημα αναφοράς θεωρείται προσδεδεμένο σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) το οποίο θεωρούμε κατά σύμβαση ακίνητο. Συνεπώς, μπορούμε καταχρηστικά να μιλάμε για την κίνηση ενός σώματος ως προς άλλο σώμα.

Σχετική κίνηση

Επεξεργασία

Αν το σώμα αλλάζει θέση, λέμε ότι κινείται. Κινείται όμως σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς. Η κίνηση επομένως είναι σχετική δηλαδή αναφέρεται ως προς ένα σημείο ή σώμα το οποίο θεωρείται ακίνητο.

Έστω ένα κινούμενο σώμα Σ με κέντρο μάζας το Κ, το οποίο δεν αλλάζει σχήμα και μέγεθος κατά την κίνησή του. Έστω η ταχύτητα του κέντρου μάζας  . Κάθε σημείο Μ του σώματος έχει μία ταχύτητα  . Αποδεικνύεται ότι η κίνηση του σώματος είναι σύνθεση μιας μεταφορικής κίνησης και μιας περιστροφικής κίνησης με άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο μάζας και γωνιακή ταχύτητα  , δηλαδή το κάθε σημείο του σώματος εκτελεί μια σύνθεση μιας μεταφορικής κίνησης με ταχύτητα   και μια κυκλική κίνηση γωνιακής συχνότητας  . Αν   η απόσταση του σώματος από τον άξονα περιστροφής ισχύει:  

Αρχή της σχετικότητας

Επεξεργασία

Σύμφωνα με την αρχή της σχετικότητας, που ισχύει τόσο στην κλασική όσο και στην σχετικιστική μηχανική, οι νόμοι της μηχανικής ισχύουν εξίσου σε συστήματα αναφοράς που κινούνται το ένα ως προς το άλλο με σταθερή ταχύτητα (αδρανειακά συστήματα). Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να οριστεί ένα προνομιακό σύστημα αναφοράς που να βρίσκεται σε απόλυτη ακινησία, ως προς το οποίο θα προσδιορίζονται οι κινήσεις όλων των άλλων. Ισοδύναμα, λέμε ότι δεν υπάρχει απόλυτος χώρος - όλα τα αδρανειακά συστήματα είναι μεταξύ τους ισοδύναμα.

[[Κατηγορία:Φαιν suiii