Οι Κίσσιοι ήταν απόγονοι των Ελαμιτών που κατοικούσαν ανατολικά του ποταμού Τίγρη στη Μεσοποταμία. Αντί για τιάρες κάλυπταν το κεφάλι τους με σαρίκια και έφεραν μεγάλες ασπίδες από καλάμια που ήταν ενισχυμένες με δέρμα. Κρατούσαν δόρατα αλλά και εγχειρίδια για μάχη σώμα με σώμα. Αρκετοί φορούσαν δερμάτινους και υφασμάτινους θώρακες που επειδή ήταν ραμμένοι με χιαστί ραφές περιγράφονται από τον Ηρόδοτο σαν «λέπια ψαριού».