Στην ετρουσκική μυθολογία, η Κάουθα ή Καθ ήταν κόρη του ίδιου του ήλιου. Ήταν θεότητα της αυγής. Συμβόλιζε την ανατολή μέσα απ' τον ωκεανό και συχνά απεικονιζόταν παρομοίως.