Η καθετή είναι ίσως το πιο διαδεδομένο εργαλείο ψαρέματος.

Στην νεότερη Ελλάδα, οι πρώτες καθετές ήταν τυλιγμένες σε ένα κομμάτι φελλού 15x7 πόντων. Η βιομηχανοποίηση αντικατέστησε τον φελλό με το πλαστικό ίδιων διαστάσεων που όμως είχε τα εξής μειονεκτήματα:

  • Όταν ξετυλιγόταν μάγκωνε στις άκρες, οπότε χαλούσε η ροή ξετυλίγματος
  • Όταν ερχόταν σε επαφή με τις ηλιακές ακτίνες έπαιρνε την φόρμα της βάσης της, οπότε στο μάζεμα και έπειτα στο ρίξιμο μπερδευόταν.
  • Το ψάρεμα από την ακτή ήταν αδύνατο.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η τετράγωνη βάση άλλαξε και έγινε στρογγυλή διαφόρων διαστάσεων και διαμέτρων. Είναι το λεγόμενο πεταχτάρι. Αυτό το εργαλείο με την μορφή καρουλιού ήρθε να δώσει λύση και στα τρία αυτά προβλήματα του ψαρέματος.

Το καρούλι αυτό με την μια του πλευρά να έχει πιο μικρή διάμετρο, μα δίνει την δυνατότητα κρατώντας από το κέντρο να ξετυλίγεται η καθετή πιο ομαλά, ενώ δεν μορφοποιεί το σχήμα της.

Τμήματα Επεξεργασία

Όπως φαίνεται και από το όνομα, η καθετή είναι για κάθετο ψάρεμα ως επί το πλείστον και αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • από την βάση της (πεταχτάρι, τάκο).
  • από την μεσσινέζα (που το μήκος της είναι από 25 μέτρα και πάνω και με διάμετρο από 0,025 έως 0.035)
  • από το στριφτάρι (ανάλογα την μεσινέζα από Νο3 έως Νο8)
  • από την μάνα (μια σύνθεση που ποικίλει από ψαρά σε ψαρά και ανάλογα το ψάρεμα. Το πιο συνηθισμένο φαίνεται στο πιο κάτω σχέδιο).
  • από το μολύβι (που πάλι εξαρτάται από το βάθος, τα ρεύματα και τον τόπο, ακόμα και στην αίσθηση του τσιμπήματος στον ψαρά. Τα μεγέθη μετριούνται σε γραμμάρια.)