Οι Καθολικές Επιστολές είναι οι επιστολές Ιακώβου, Α΄Πέτρου, Β΄Πέτρου, Α΄Ιωάννου, Β΄Ιωάννου, Γ΄Ιωάννου, Επιστολή Ιούδα οι οποίες περιλαμβάνονται στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης.

Ονομασία

Επεξεργασία

Ονομάζονται ‘’καθολικές’’ επειδή απευθύνονται όχι προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή κύκλο παραληπτών αλλά επειδή το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε όλη την Εκκλησία ως σύνολο (καθολικός=καθ’ όλου). Από τον προσδιορισμό αυτό εξαιρούνται οι Β΄Ιωάννου και Γ΄Ιωάννου επειδή απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.[1] Επίσης, ο προσδιορισμός τους ως ‘’καθολικών’’ σημαίνει την αποδοχή αυτών εκ μέρους της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας και τη συμπερίληψή τους στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης.[2] Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό ‘’καθολική επιστολή’’ ήταν ο μοντανιστής Θεμίσων. Άρα η ονομασία αυτή εντοπίζεται από τα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. Αναφέρεται επίσης, για μεμονωμένες επιστολές ή άλλα κείμενα εκτός αυτών των επτά και στους Ωριγένη (για την Α΄Πέτρου, Α΄Ιωάννου, Επιστολή Ιούδα αλλά και Επιστολή Βαρνάβα), Διονύσιο Αλεξανδρείας ( για τηνΑ΄Ιωάννου).[3] Στη Δύση ονομάζονται ‘’canonicae’’, ‘’επιστολές της Εκκλησίας’’ από τους Γερμανούς, και ‘’ Γενικές επιστολές’’ από άγγλους υπομνηματιστές.[4]

Η σειρά στον Κανόνα

Επεξεργασία

Στους καταλόγους των βιβλίων της Καινής Διαθήκης της αρχαίας ανατολικής Εκκλησίας και στους μεγαλογράμματους κώδικες Σιναϊτικό και Βατικανό,[1] στη συριακή μετάφραση Πεσίττα,στην 39η Πασχάλια επιστολή του 367 μ.Χ. του Μεγάλου Αθανασίου, τίθενται μετά τις Πράξεις των Αποστόλων και πριν τις επιστολές του Παύλου. Η τοποθέτησή τους σε αυτήν την σειρά προφανώς σχετίζεται με το ότι οι συντάκτες τους προέρχονταν από τον κύκλο των δώδεκα μαθητών ή των αδελφών του Ιησού και άρα πρέπει να προηγηθούν του Παύλου. [5] Στην Δύση υπάρχει διαφορετική ιεράρχηση των ίδιων των επιστολών, δηλαδή πρώτα τοποθετούνται οι δύο επιστολές του Πέτρου και μετά ακολουθούν οι Α΄Ιωάννου, Β΄Ιωάννου, Γ΄Ιωάννου, Ιακώβου και Επιστολή Ιούδα.[6]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Παναγόπουλος, σελ. 344.
  2. Αγουρίδης, σελ. 343, Καραβιδόπουλος, σελ. 418.
  3. Παναγόπουλος, σελίδες 344–345.
  4. Καραβιδόπουλος, σελ. 418.
  5. Καραβιδόπουλος, σελ. 417.
  6. Παναγόπουλος, σελ. 345.
  • Αγουρίδης, Σάββας (1991). Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην. Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρης. σελίδες 342–343. 
  • Καραβιδόπουλος, Ιωάννης (2004). Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Θεσσαλονίκη: Π.Πουρναράς. σελίδες 416–418. ISBN 978-960-242-162-8. 
  • Παναγόπουλος, Ιωάννης (1994). Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Αθήνα: Ακρίτας. σελίδες 344–345.