Άνοιγμα κυρίου μενού

Βιβλικό χωριό της Γαλιλαίας.

Έγινε γνωστό από το ομώνυμο θαύμα του Ιησού Χριστού όπου στο χωριό αυτό κατά τη διάρκεια κάποιου γάμου ο Ιησούς Χριστός μετέτρεψε ύδωρ σε οίνο.

Υπ΄ όψη ότι ο Χριστιανισμός είναι η μοναδική μονοθεϊστική σήμερα Θρησκεία στη οποία ο οίνος φέρεται ευλογημένος.

Η Κανά αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Κεφ Β':1 .